Băng dính xốp màu xanh 2cm

HOTLINE :
- VP : 0222.3506.999
- KD : 09.65.22.12.22