Khẩu trang y tế Quai vải mềm (Trắng)

– Khẩu trang y tế XL quai vải mềm  có 4 lớp bao gồm:
+ Lớp 1: Vải không dệt nguyên sinh – Màu trắng.
+ Lớp 2: Vải không dệt nguyên sinh – Màu trắng.
+ Lớp 3: Giấy kháng khuẩn Meltblown.
+ Lớp 4: Vải không dệt nguyên sinh – Màu trắng

HOTLINE :
- VP : 0222.3506.999
- KD : 09.65.22.12.22