Truyền thông là giải pháp hiệu quả trong an toàn lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đến nay vẫn được coi là giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tín hiệu tích cực

Thông tin từ Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối tháng 6/2020 cả nước có 336 khu KCN đã thành lập, trong đó có 261 KCN đi vào hoạt động, 75 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 76%.

Nhiều hình thức truyền thông về an toàn lao động

Đối với các KKT, có 17 KKT ven biển đã được thành lập. Đến cuối tháng 6/2020, cả nước có 38 KCN nằm trong KKT; trong đó 20 KCN đang hoạt động, với tổng diện tích khoảng 8,5 nghìn ha và 17 KCN đang xây dựng với tổng diện tích đạt khoảng 78,1 nghìn ha.

Đánh giá của chuyên gia, tại các KCN, việc bảo đảm ATVSLĐ cho công nhân được doanh nghiệp (DN) thực hiện khá tốt. Qua theo dõi về công tác ATVSLĐ tại các KCN cho thấy, DN đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế với phương tiện hỗ trợ lao động đầy đủ hơn; người lao động được học tập kiến thức về ATVSLĐ, an toàn phòng chống cháy nổ khá đầy đủ.

Điển hình tại Ban quản lý KKT Phú Yên, thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ ngày càng hoàn thiện; các hoạt động thông tin, truyền thông, việc áp dụng biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bằng công nghệ mới, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ của DN, cơ sở sản xuất và NLĐ ngày càng được quan tâm thực hiện.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Mosc Việt Nam, KCN Hòa Hiệp (KKT Phú Yên): Để đảm bảo công tác ATVSLĐ, hàng năm, công ty lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ; trang bị, cấp phát phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với công việc; tiến hành đo kiểm tra môi trường làm việc định kỳ để có phương án giải quyết kịp thời khi môi trường làm việc không bảo đảm. Việc kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được theo dõi, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Hệ thống báo cháy được lắp đặt khắp xưởng, các điều kiện chữa cháy luôn sẵn sàng khi có tình huống xảy ra…

Chú trọng tuyên truyền

Bên cạnh những mặt tích cực trong công tác ATVSLĐ, vẫn còn một số DN chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn như: Nhận thức của người sử dụng lao động và NLĐ còn hạn chế; công tác tập huấn, trang bị kiến thức về ATVSLĐ, bảo vệ môi trường chưa thường xuyên…

Theo các chuyên gia, với đặc thù đông DN và người lao động, nên biện pháp bảo đảm ATVSLĐ hiệu quả nhất trong các KKT, KCN hiện nay vẫn là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, giúp họ nắm vững các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động… Biện pháp tuyên truyền hiệu quả được chuyên gia khuyến cáo, từ phương thức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp, đến các hình thức khác như: Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền trong khu vực sản xuất…

Đáng chú ý, các đơn vị, nhất là Ban quản lý các KKT, KCN, khu chế xuất và bản thân DN cần rà soát, xây dựng đầy đủ nội quy, quy định về ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh cho người lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra để nắm bắt việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động của DN như: Xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, xây dựng thỏa ước lao động, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chính sách về bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động, chấp hành quy định về sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, xây dựng môi trường làm việc cho người lao động “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”…

Đối với người lao động, chấp hành nghiêm túc nội quy ATVSLĐ của DN. Người lao động phải nhận thức đầy đủ việc nghiêm túc chấp hành nội quy trước hết nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cá nhân mình, an toàn cho người xung quanh và DN.

Thanh Tâm – Congthuong.vn